Organisatie

De stichting is in 1997 ontstaan vanuit een besturenfusie tussen een groot aantal katholieke schoolbesturen in Flevoland en op de Veluwe.

Op dit gedeelte van de site staat veel achtergrondinformatie over de organisatie, zoals de werkwijze van de Raad van Toezicht, College van Bestuur, de missie en visie en hoe de medezeggenschap geregeld is. Ook is er informatie te vinden over het strategisch kader, de schooldirecties, het managementstatuut en de klachtenregeling van de stichting. Klik op het betreffende onderdeel op de linkermenubalk voor meer informatie.