Staf & projectleiding

Stafbureau

Het stafbureau is opgezet om zowel het College van Bestuur (CvB) als de directies te ondersteunen, zodat zij zich beter op hun kerntaken kunnen richten en daarmee de kwaliteit van de organisatie op alle terreinen kan worden verbeterd.

Door het opzetten van ons stafbureau zijn we minder afhankelijk van andere partijen. We worden zelf deskundiger en worden beter eigenaar van onze eigen processen.

De staf werkt volgens een jaarwerk-cyclus waarin de activiteiten van de staf zijn afgestemd op de beleidsprioriteiten en plannen van CvB en directies.

Secretariaat

Het secretariaat wordt gevoerd door twee medewerkers.
De werkzaamheden zijn als volgt verdeeld:
T.b.v. ondersteuning van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en de GMR.

Ank Swart
0320 225041 (maandag & dinsdag)
ank.swart@skofv.nl

Administratief medewerkster
Tanja Kerpershoek
0320 225040 (alle ochtenden, woensdag- en donderdagmiddag, vrijdagochtend )
secretariaat@skofv.nl

HRM

Onder het motto “ons personeel is ons heel veel waard”  is vanaf januari 2009 een HRM medewerker aangesteld. De werkzaamheden richten zich op een personeels beleid waarbij personeel van de stichting zich kan ontwikkelen en veilig kan voelen. Ook ontwikkelt de HRM medewerker, in samenspraak met anderen, cursussen voor leerkrachten en directies.

Daarnaast hebben wij een personeelsmedewerker die vooral is belast met personeels- en functiebeheer en ARBO zaken.

Personeelsbeheer

Sophia Kroon (maandag t/m donderdag)

0320 225042
sophia.kroon@skofv.nl

 

 

Onderwijs & Organisatie / Plusdirecteur

 

Onderwijs en Organisatie

De stichting streeft kwalitatief goed onderwijs na. Soms is het noodzakelijk processen centraal te begeleiden en nieuwe ontwikkelingen tijdig te signaleren. Door belangrijke ontwikkelingen tijdig te signaleren, wordt veel voorbereidend werk door de adviseur Onderwijs & Organisatie verricht.

Michèle Heise (maandag, dinsdag, woensdag)

0320 225040

michele.heise@skofv.nl

Linda Karin Hoekstra (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag).

0320-225040

linda-karin.hoekstra@skofv.nl