Raad van Toezicht

De uit zeven personen bestaande Raad van Toezicht (RvT)  heeft tot taak om toe te zien op het CvB en met name op en in hoeverre het CvB door middel van strategie, beleid en beheer het doel van de stichting realiseert, met oog voor de daarbij aan de orde zijnde belangen, processen, effecten en risico’s.

In deze algemene taak van de RvT is een aantal rollen te onderscheiden:

  • Een toezichtsrol
  • Een werkgeversrol
  • Een adviesrol/ klankbordfunctie
  • Een rol bij het verbinding leggen met de samenleving
  • Een bestuurlijke rol

De RvT houdt achteraf toezicht op het CvB vanuit een toezichtskader.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

Naam Functie
Dhr. J. Janssens Voorzitter, remuneratiecommissie
Mw. M.B. Visser Lid, auditcommissie
Mw. E. van Elderen – Verhagen Lid, commissie wordt bepaald
Dhr. H. Wilbers Lid, commissie wordt bepaald
Dhr. H.A. Voortman Lid, audit- en remuneratiecommissie
Dhr. E. Bosschaart Lid, onderwijscommissie