Publicaties

Personeelskrant:
SKO De Ontwerpers – Nummer 5 | 2019

Privacy:
Datalekprotocol SKO 2018
Informatiebeveiligings- en privacy beleid SKO 2018
Privacy gedragsregels SKO 2018
Privacyreglement SKO 2018
Protocol social media SKO 2018

Strategisch:
SKO Brochure Kinderen laten leren
Samenvatting Strategisch Beleidsplan 2015-2018 ‘Kinderen laten leren’
Kinderen laten leren – strategisch plan 2014 – 2018

Verantwoording:
SKO Bestuursverslag 2019
SKO Bestuursverslag 2018
SKO Bestuursverslag 2017
SKO Bestuursverslag 2016
SKO Bestuursverslag 2015
SKO Bestuursverslag 2015 Publieksversie

Toezicht:
GMR-Reglement SKO versie 2018
Statuut medezeggenschap SKO versie 2018
Toezichtkader Raad van Toezicht versie 2016

Protocollen / regelingen:
Afwegingskader bij meldcode kindermishandeling versie 2019
EIC-modelregeling SKO (versie 2017)
Gedragscode (versie 2016)
Klachtenregeling SKO (versie 2019)

Klokkenluidersregeling (versie 2017)
Protocol informatieplicht gescheiden ouders
Protocol medische handelingen (versie 2016)
Protocol time-out, schorsen en verwijderen (versie 2019)
Reglement klachtencommissies GCBO (versie 2017)
Toelichting externe vertrouwenspersoon

Opleiden in de school:
Beoogde resultaten interprofessionele stageteams
Conceptueel kader en theorie Boundary Crossing
De starter als cadeau
Definities en ontwikkeling Interprofessionele teams
Kennisinfrastructuur Partnerschap en KPZ
Organisatiestructuur Samen Opleiden en Professionaliseren Samen
Presentatie Samen Opleiden en Professionaliseren Samen