Privacy statement

Persoonsgegevens die worden verwerkt

SKOFV kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u zelf gegevens heeft verstrekt bij het invullen van het contactformulier op de website. Dit betreft de volgende gegevens:

  • · uw naam
  • · de naam van uw organisatie
  • · uw telefoonnummer
  • · uw e-mailadres
  • · uw vraag

Deze gegevens, die via het contractformulier worden ingevuld, worden per e-mail naar het secretariaat van SKOFV gestuurd. Uw gegevens worden niet opgeslagen in een database.

Waarom SKOFV uw gegevens gebruikt

Na het delen van uw persoonsgegevens gebruiken wij om, indien noodzakelijk/gewenst, u per e-mail te benaderen en/of telefonisch contact met u op te nemen.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

SKOFV deelt uw gegevens alleen met derden uit wettelijke verplichting of als het nodig is om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eerder gegeven toestemming weer in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door SKOFV. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

Beveiliging

SKOFV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0320-225040 of via secretariaat@skofv.nl.

Versie 21 maart 2019