Partners

De SKO onderhoudt relaties met veel andere partners, instanties en organisaties. Vanuit onze kernopdracht zijn de ouders en verzorgers onze belangrijkste partners. Daarnaast zijn de organisaties voor kinderopvang belangrijke partners. Verder onderhouden we contacten met de gemeenten in ons werkgebied, zij zijn voor ons belangrijke partners als regisseur van het lokale educatief beleid, het jeugdbeleid en de onderwijshuisvesting.

SKO werkt ook samen met de lerarenopleiding Windesheim en de Katholieke lerarenopleiding Zwolle.

Acquisitie: op dit moment ervaren wij veel hinder en irritatie als gevolg van (soms agressieve) telemarketing. In Nederland is het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan consumenten wettelijk beperkt. Vanaf 19 november werken wij enkel op basis van de volgende gedragsregel: wij nemen geen ongevraagde acquisities meer in behandeling (noch per telefoon, email of per post). Dat betekent dat wij geen gehoor meer zullen geven aan terugbelverzoeken. Wij vragen (en rekenen op) uw begrip hiervoor.