Kwaliteit

  • We verbeteren voortdurend de kwaliteit van onze activiteiten en investeren daartoe in onderwijs, personeel, relaties en faciliteiten. We willen kinderen leren om hun kansen te ontdekken en hun weg te vinden in de maatschappij van hun toekomst. Dat vraagt veel kwaliteit van leerkrachten en de directie. Ontwikkelingen op school worden op de voet gevolgd. We streven naar onderwijs op maat binnen de mogelijkheden van schoolorganisatie en personele competenties van teamleden. Maatschappelijke ontwikkelingen worden vertaald in het handelen van leerkrachten en het geven van onderwijs. Visie op onderwijs is belangrijk om goede keuzes te maken. We stimuleren een goed pedagogisch klimaat, waarin naast sociale veiligheid, ieder kind wordt gestimuleerd tot uitdaging en ambitie.

We willen het onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerling, zodat eenieder binnen zijn eigen mogelijkheden tot een optimale ontwikkeling kan komen. Alle scholen hebben hun huidige schoolplan hierop gebaseerd. We vinden dat goede communicatie tussen alle betrokkenen de kwaliteit in de scholen waarborgt. De manier om zicht te houden op het leveren van de gewenste opbrengsten en de voortdurende verbetering daarvan is vastgelegd in ons kwaliteitszorgsysteem. Hiermee houden directie en het CvB overzicht over alles wat er binnen de school moet gebeuren. De directeur krijgt alle aspecten regelmatig onder ogen en kan daardoor planmatig werken aan verbetering. Ook is hij goed voorbereid wanneer ouders of de inspectie vragen stellen over de kwaliteit van het onderwijs.