Kengetallen (1/7/2018)

Op de 28scholen van de SKO spelen en leren ruim 7100 kinderen.
Er zijn ca. 634 medewerkers werkzaam (555 vrouw en 79 man).
Het ziekteverzuim is 6,18% (landelijk gemiddelde: 6,3%).
De jaarlijkse omzet bedraagt ca. € 36 miljoen.
De SKO participeert in 3 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.