College van Bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het besturen en het resultaat van de organisatie.

Inhoudelijke voorbereiding bijeenkomsten

Het CvB vergadert gemiddeld een keer per week en krijgt ondersteuning van leden van het stafbureau. In het CvB-overleg worden tal van bijeenkomsten inhoudelijk voorbereid, zoals het directieberaad, de bestuursvergaderingen en het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad (GMR).

Het College van Bestuur wordt gevormd door: