Betrokkenheid

Naast deelnemen aan de formele medezeggenschap kunt u als ouder/verzorger ook op andere manieren invulling geven aan uw betrokkenheid bij de school.

Allereerst door uw ideeën en/of opmerkingen te delen met de leerkracht of de schoolleiding. Uw betrokkenheid is daarmee ook in het belang van uw kind. De school kan samen met u zorgen voor een optimale ontwikkeling van uw kind. Wij noemen dit educatief partnerschap.

Daarnaast zijn er op iedere school verschillende activiteiten waarbij men uw hulp goed kan gebruiken. Denk hierbij aan sporttoernooien, het schoolfeest, excursies maar ook meer structurele hulp bijv. bij het leren lezen.

Tenslotte kent iedere school een oudervereniging/ouderraad. Zij dragen vaak zorg voor de organisatie van zaken als de sinterklaas- en kerstviering, het schoolfeest, de schoolfotograaf e.d. De invulling hiervan verschilt per school. Kijkt u voor meer informatie hierover eens op de website van uw school.