Actualiteit

(2020 06 16) Persbericht namens regiegroep lerarentekort en Gemeente Almere

Zes miljoen euro voor bestrijding lerarentekort Almere
ALMERE – De gezamenlijke schoolbesturen in Almere krijgen de komende vier jaar ruim 6 miljoen euro van minister Slob om het lerarentekort aan te pakken. Het Almeerse onderwijs kan hiermee werken aan maatregelen uit het Noodplan Lerarentekort Almere. “De financiële injectie uit Den Haag geeft het Almeerse onderwijs lucht”, zegt Herbert Griffioen namens de gezamenlijke schoolbesturen.

Het lerarentekort in Almere is in vergelijking met andere steden groot en grillig. Er is een tekort van ongeveer 13% in het regulier onderwijs, met een piek van 20% in het speciaal onderwijs. Dit zet de kwaliteit van onderwijs enorm onder druk, zo toont het Noodplan Lerarentekort Almere aan. Het noodplan is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de schoolbesturen ASG, SKO en Stichting Prisma Almere, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en de gemeente Almere. Het noodplan werd eind mei ingediend bij minister Slob. Naast Almere dienden ook Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht noodplannen in. Samen vormen de steden de G5.

Extra ondersteuning
Met behulp van de ruim 6 miljoen euro kan het onderwijs werken aan vier maatregelen: het opzetten van een begeleidingsprogramma voor startende leerkrachten; het bieden van extra ondersteuning aan kinderen die meer begeleiding nodig hebben, om zo de leerkrachten te ontlasten; het verder opleiden van onderwijsassistenten en ander ondersteunend personeel via de hbo-opleiding Pedagogisch Educatief Professional; en het inzetten van specialistische maatschappelijke partners voor het geven van niet-cognitieve vakken. Voor een vijfde maatregel uit het noodplan, het begeleiden van zij-instromers, hebben de besturen een aparte subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om ook aan de overige vijf maatregelen uit het noodplan te werken. Zo krijgen leerkrachten via een pilot op dit moment al voorrang bij het toewijzen van huurwoningen.

Impuls voor Almere
Net als Almere krijgen ook de andere vier grote steden extra budget van onderwijsminister Arie Slob om het lerarentekort aan te pakken. Dit maakte minister Slob vandaag bekend. “De ruim 6 miljoen euro maakt het mogelijk om meer gemotiveerd personeel aan te trekken, dat de mouwen wil opstropen om in onze mooie stad het verschil te maken voor kinderen”, aldus Herbert Griffioen, bestuursvoorzitter van ASG en woordvoerder van het Almeerse onderwijs in het overleg met de minister. “Ook kunnen we door met het anders organiseren van ons onderwijs. Zo werken we samen aan kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen. Daar hebben zij recht op.”

(2020 03 16) Corona (COVID-19)
15 maart is door de overheid besloten dat alle scholen dichtgaan tot 6 april 2020. Ook bij SKO is dat het geval. Het bestuurskantoor is geopend. Onze eerste prioriteit ligt bij de scholen. Kinderen van ouders die in de vitale beroepen werken worden door de school opgevangen.


Klik hier voor het overzicht van cruciale beroepen.
De meest gestelde vragen m.b.t. Corona vindt u hier.
Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

(2019 09 23) Drink Water Challenge
Vandaag start Basisschool De Golfslag met de Drink Water Challenge. Dit is voor de bewustwording van de scholieren over onderwerpen zoals (plastic) afval en het milieu. Lees meer over dit mooi project in De Drontenaar.

(2019 07 11) Zomervakantie
Hierbij delen wij mee dat de leden van het SKOFV stafbureau van 15 juli t/m 21 augustus op vakantie zal zijn. Na de zomervakantie zijn wij weer bereikbaar.

(2019 05 08) Update publicaties klachtenregeling en schorsingen
Hierbij delen wij mee dat de publicaties voor de klachtenregeling en time-outs en schorsingen SKOFV up-to-date zijn.

(2019 03 12) Staking 15 maart
Hierbij delen wij mee dat (met uitzondering van 4 scholen) SKOFV scholengroep breed op vrijdag 15 maart zal staken.

(2019 02 15) Voorlichtingsbijeenkomst Talentenprogramma
In samenwerking met Katholieke Pabo Zwolle en Windesheim Flevoland, biedt de SKO een instroomprogramma ​​voor de opleiding leraar basisonderwijs aan. De voorlichtingsbijeenkomst zal op 4 april 2019 van 16.00 – 17.30 uur plaatsvinden in het SKO Kantoor te Meentweg 14, Lelystad. Voor meer informatie kunt u bij de Talentenprogramma SKO 2019 brochure terecht.

(2019 02 06) Benoeming externe vertrouwenspersoon
Bij de Scholengemeenschap Katholiek Onderwijs Flevoland en de Veluwe (SKO) proberen wij een zo prettig en veilig mogelijke leer- en werkomgeving te creëren voor onze medewerkers, leerlingen en ouders binnen de scholen. Maar overal waar mensen zijn, kunnen zij last krijgen van ongewenste omgangsvormen en integriteitschendingen. Dit kan zicht uiten in pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie en machtsmisbruik. Naast onze gebruikelijke communicatielijnen, hebben wij in het teken van veiligheid nu ook een externe vertrouwenspersoon benoemd: mevrouw Wea Dekker. Mevrouw Dekker is bereikbaar op haar mailadres: vertrouwenspersoon@skofv.nl. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

(2018 03 12) Benoeming nieuw lid College van Bestuur
Na een zorgvuldig en spoedig verlopen procedure voor de werving van een nieuw lid van het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht besloten om mevrouw Maaike Huisman te benoemen als nieuw lid van het College van Bestuur. Mevrouw Huisman start op 1 juni 2018 bij SKOFV. Tot 1 september zal Maaike zich inwerken bij SKO.

(2017 12 07) Talentenprogramma SKO
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKO) biedt studenten en werkenden in samenwerking met Katholieke Pabo Zwolle een Talentenprogramma aan om de doorstroming vanuit het voortgezet onderwijs naar het hbo en vanuit het mbo naar het hbo te bevorderen. Hierbij is het mogelijk een vaste praktijkplaats te organiseren dichtbij huis met een reële mogelijkheid op een betaalde arbeidsplaats in het domein Kind en Educatie. Lees de brochure: Talentenprogramma SKO

(2017 11 23) Pirouette: borden moeten einde maken aan hondenpoep
Twee borden moeten een eind maken aan de overlast van hondenpoep bij basisschool KBS de Pirouette in Almere. De borden zijn ontworpen door een leerling na een tekenwedstrijd op school. Het idee voor de borden komt van scholieren van de junior-medezeggenschapsraad van de school. Die reageerden op klachten van medeleerlingen die geregeld poep onder hun schoenen hadden. Naast het plaatsen van borden hebben de leerlingen ook in de buurt geflyerd om aandacht te vragen voor de ergernissen door hondenpoep. Zie het filmpje hierover op de site van omroep Flevoland http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/153538/almere-borden-moeten-einde-maken-aan-hondenpoep-bij-school.

(2017 11 23) Golfslag wint prijs wetenschap en techniek
Vijf SKO-scholen mochten afgelopen vrijdag een meet-up met André Kuipers bijwonen in het kader van Wetenschap en techniek. Zo’n anderhalf uur hield de voormalig astronaut alle aandacht van de aanwezige leerlingen vast. In het middagprogramma maakten de kinderen kennis met wetenschap en techniek via een show van Mad Science. Studenten van de Universiteit Twenten namen de kinderen mee op een ‘ontdekkingsreis’. Daarbij waren er allerlei proefjes. Een wedstrijd waarbij de kinderen torens moesten bouwen werd gewonnen door De Golfslag uit Swifterbant. Voor de juffen en meesters was er een workshop van Nicole van Aar, hogeschooldocent natuur & techniek aan de Pabo in Zwolle.

(2017 11 09) Emailstoring
Sinds vrijdag 3 november jl. ervaren alle medewerkers binnen SKO problemen met het versturen en ontvangen van e-mail. Deze storing wordt veroorzaakt door een mislukte update van Microsoft op de mailserver. Microsoft heeft de afgelopen dagen geprobeerd om deze mislukte update te herstellen. Dat heeft het effect dat op bepaalde momenten de emailserver weer draait. Echter na verloop van tijd valt de mailserver er weer uit. Deze storing treft op dit moment alle besturen binnen het Onderwijsbureau Meppel die binnen het onderwijsportaal werken. Op dit moment wordt door Microsoft, ComLog en het Onderwijsbureau Meppel hard gewerkt om dit probleem op te lossen. Dat betekent dat thans nog niet duidelijk is wanneer het probleem definitief zal zijn verholpen. Verzonden berichten worden na verloop van tijd afgeleverd (staan in een wachtrij). Mocht je onzeker zijn of een bericht al dan niet is verzonden of ontvangen: neem voor de zekerheid even contact op met de verzender / ontvanger. Onze excuses voor de overlast en we houden jullie op de hoogte over de voortgang!

(2017 10 19) Werkbezoek Bente Bekker (kamerlid VVD) aan KBS De Lettertuin.
Op maandag 2 oktober ’17 heeft Bente Bekker (VVD, primair onderwijs) een werkbezoek gebracht aan de Lettertuin in Almere. Bente werd welkom geheten door Koen Oosterbaan (CvB) en Christa Kniest (directeur). Namens de gemeente waren aanwezig Franc Weerwind (burgemeester) en Rene Peeters (wethouder). Aanleiding voor het werkbezoek is het feit dat Bente zich als nieuwe woordvoerder primair onderwijs door het werkveld laat bijpraten op tal van thema’s. Bij de Lettertuin heeft zij onder andere met SKOFV / ASG / gemeente Almere gesproken over werkdruk en kwaliteit van onderwijs. Ook heeft Bente samen met Christa een klassenbezoeken afgelegd. Zie het interview met Bente Becker hier.

(2017 07 10) Start project Lelystad Hoogbegaafd.
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting SchOOL, SKO en SCPO Lelystad is het project ‘Lelystad Hoogbegaafd’ officieel van start gegaan. De drie onderwijsstichtingen hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een passend onderwijsaanbod te ontwikkelen dat specifiek gericht is op de ontwikkeling van de voor het schoolsucces van hoogbegaafde leerlingen cruciale executieve vaardigheden. Dit betreft onder andere het ontwikkelen van leer- en werkstrategieën en leervaardigheden. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 krijgt het project ‘Lelystad Hoogbegaafd’ vorm door middel van een speciaal onderwijsarrangement waaraan hoogbegaafde leerlingen gedurende een dag per week kunnen deelnemen. Dit arrangement is dus aanvullend op het reeds op veel scholen al aanwezige of in ontwikkeling zijnde plusaanbod. Door daarbij samen te werken willen de besturen synergie ontwikkelen en daarmee een extra kwaliteitsslag maken. Om een dekkend stedelijk netwerk te creëren vindt de uitvoering op drie locaties in de stad plaats. De doelgroep van de pilot bestaat uit de hoogbegaafde leerlingen van alle basisscholen in Lelystad, dus ook voor kinderen die niet behoren tot de drie onderwijsstichtingen.