Vacatures

Almere, Droomspiegel, meester / juf groep 6 (1,0 FTE)

Katholieke basisschool voor daltononderwijs “De Droomspiegel“ heeft zich 10 jaar geleden gevestigd in Almere Poort. De Droomspiegel groeit nog steeds en inmiddels gaan ongeveer 500 leerlingen naar school. De leerlingen van de Droomspiegel zoeken met ingang van 1 april 2018 een meester of juf voor onze groep 6 (1,0 FTE), eventueel te verdelen over twee leerkrachten die deeltijd willen werken.
Droomspiegel Vacature groep 6

Kristal, Almere, tijdelijke collega voor groep 7

Het Kristal zoekt met ingang van 1 april 2018 een tijdelijke collega voor groep 7, enthousiast, actief en flexibel. Het Kristal zoekt iemand met een duidelijke passie voor de leeftijdsgroep van de bovenbouw, met name groep 7 en het liefst met ervaring in alle werkzaamheden in de bovenbouw.
Zie: Kristal groep 7 april 2018

Lettertuin, Almere, groep 3 (2 dagen, 28 leerlingen) na 1 mei fulltime

De Lettertuin zoekt per direct voor de tijdelijke periode t/m 22 juli 2018 een nieuwe collega Voor groep 3 voor 2 dagen per week en na 1 mei fulltime voor groep 3 met 28 leerlingen i.v.m. een zwangerschapsverlof.
Zie: Lettertuin vacature

Agnietenschool, Elburg, Groepsleerkracht bovenbouw voor groep 6,7 en 8 (0,4) i.v.m. zwangerschapsverlof

De Agnietenschool is een groeiende innovatieve school in Elburg. Het innovatieve schoolconcept draagt zorg voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen. De school werkt vanuit thema’s in 3-jarige stamgroepen, waarbij de school de kinderen echt centraal stelt. De leerlingen zoeken met ingang van 23 maart 2018 tot aan de zomervakantie een juf of meester voor de bovenbouw. Het betreft hier een vervanging van een zwangerschapsverlof in de bovenbouw, waar er bij goed functioneren zicht is op een vaste aanstelling binnen de SKO.
Zie: Vacature bovenbouw Agnietenschool

Loofhut, Almere, Meester of juf voor de onder-middenbouw

De Loofhut, een katholieke basisschool voor Jenaplanonderwijs, is gevestigd is in het stadsdeel Almere-Haven. Ons schoolconcept is gebaseerd op de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs en draagt zorg voor een optimale ontwikkeling van de leerlingen. De Loofhut groeit nog steeds, er gaan op dit moment 180 leerlingen naar school. Onze leerlingen zoeken met ingang van 1 januari 2018 een meester of juf voor de onder-middenbouw (WTF. 0,6 – 0,8).
Zie: vacature onder- en middenbouw Loofhut

SKO, Lelystad, intern begeleider

SKO zoekt een ervaren, doortastende intern begeleider. Een intern begeleider met een open houding, die zichtbaar en toegankelijk is voor kinderen, ouders en team. Iemand die gedeeld leiderschap toont in nauwe samenwerking met het managementteam.
Zie: Vacature IB interim

Een professionele bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs?

De scholengroep is door groei en verbetering op zoek naar LC Specialisten. Als interim LC Specialist ben je een ‘ontwerper van onderwijs’ en werkzaam op een van onze scholen, met een specifieke opdracht in het kader van onderwijsontwikkeling. De LC specialist zal binnen een reguliere aanstelling, wisselend op circa 2 jaar durende opdrachten worden ingezet op één van onze scholen.
Zie: Vacature en taak LC specialist

Vacature Flevopool

Ben jij op zoek naar een leuke baan in het onderwijs, met zicht op een vaste aanstelling? SKO kan jou die baan bieden. De Flevopool is een invalpool: een team van leerkrachten die invallen bij afwezigheid van leerkrachten.
Vacature Flevopooler

Open sollicitatie

Aan het werk bij de SKO Flevoland en Veluwe! Belangstellenden voor een baan bij de scholengroep kunnen zich via secretariaat@skofv.nl inschrijven. Graag een CV meesturen. U ontvangt een e-mail bevestiging van uw inschrijving. Uw reactie wordt niet automatisch meegenomen bij het ontstaan van een vacature. Als een vacature wordt vermeld op onze website, dient u hierop gericht te solliciteren. Voor de scholen van de SKO is er ook regelmatig inval nodig, waardoor er veel werkgelegenheid is. De invallerspool van onze scholen wordt beheerd door SLIM Personeelsbemiddeling. U kunt zich daar aanmelden via www.slim-online.nl

Graag zien we je terug op een van onze scholen.