Partners

De SKO onderhoudt relaties met veel andere partners, instanties en organisaties. Vanuit onze kernopdracht zijn de ouders en verzorgers onze belangrijkste partners. Daarnaast zijn de organisaties voor kinderopvang belangrijke partners. Verder onderhouden we contacten met de gemeenten in ons werkgebied, zij zijn voor ons belangrijke partners als regisseur van het lokale educatief beleid, het jeugdbeleid en de onderwijshuisvesting.

SKO werkt ook samen met de lerarenopleiding Windesheim en de Katholieke lerarenopleiding Zwolle.