Kengetallen

Op de 27 scholen van de SKO spelen en leren ruim 6800 kinderen.
Er zijn ca. 590 medewerkers werkzaam (515 vrouw en 75 man).
Het ziekteverzuim is 5,3% (landelijk gemiddelde: 6,5%).
De jaarlijkse omzet bedraagt ca. € 30 miljoen.
De SKO participeert in 4 samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs.