Actueel: Nieuwe SKO School De Duinvlinder

Logo Duinvlinder

Integraal Kindcentrum De Duinvlinder van start in Almere Poort

Per 1 augustus 2016 is in Almere Poort een nieuwe SKO school van start gegaan: IKC De Duinvlinder. Deze school gaat kinderen opvangen uit de nieuwe wijk Duin en omgeving.
De Duinvlinder is een school met een vernieuwend onderwijsconcept. Dit betekent dat wij een aantal zaken, die al op een paar scholen in Nederland bewezen effectief zijn, bij elkaar voegen en daar betekenisvol en inspirerend onderwijs van maken.

Kind centraal
Kernwoorden zijn: kind centraal, inspiratie, geïntegreerd onderwijs, leren van binnen naar buiten, talentontwikkeling, gezonde school, wetenschap & technologie, jezelf mogen zijn en worden.
U zult in het onderwijs kenmerken terugvinden van Dalton, Jenaplan, Montessori en andere onderwijsconcepten. Wij werken aan zelfstandigheid, keuzevrijheid, vieren van gebeurtenissen en zullen veel werken met verschillende ontwikkelingsmaterialen.
Thema’s als ‘Gezond, Sport en Bewegen’ en ‘Wetenschap & Techniek’ zijn rode draden in ons onderwijs.

Organisatie
IKC De Duinvlinder is van 07.00 tot 19.00 uur open. Voor het onderwijsdeel gaan wij werken met 2 schooltijdenarrangementen waarbij u voor het begin van het schooljaar de keuze maakt voor een arrangement. Voorlopig (staan nog niet vast) zijn deze tijden van: 08.15-13.45 uur of van 09.15-14.45 uur. Ook de vakanties zullen we deels flexibel maken. De eerste paar jaar zullen wij gaan werken met de volgende opties: voorjaarsvakantie, herfstvakantie en zomervakantie krijgen de speling van 1 week, waarbij voor de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie geldt: de landelijk vastgestelde week of de week erna. Voor de zomervakantie betekent dit dat u een week eerder kunt gaan en dus ook een week eerder start, of u gaat een week later dan de vastgestelde datum en komt dan ook een week later terug. Ook dit willen wij voor de zomervakantie weten, zodat wij als school kunnen zorgen voor de bezetting. Wanneer de school groeit kan het zijn dat we de vakantieregeling nog gaan verruimen voor de voorjaars- en de herfstvakantie. De meivakantie en de kerstvakantie staan landelijk vast.

Locatie
De voorlopige start locatie is bekend. Tot de definitieve huisvesting rond is zullen wij gaan starten op de Monacostraat. Helaas leent dit gebouw zich niet voor de kinderopvang 0-2 jaar door de wet- en regelgeving voor de kinderopvang, maar er zal al wel een groep 2-4 jarigen starten. Op deze manier kunnen we wel alvast een flinke start maken met onze groei naar een IKC. De buitenschoolse opvang zal, zoals het hoort in een IKC, uiteraard gewoon binnen het IKC plaatsvinden en gebruik maken van alle onderwijsruimtes.

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur van de school: Marijke Tromp, m.tromp@deduinvlinder.nl