Actualiteit

(2017 10 19) Werkbezoek Bente Bekker (kamerlid VVD) aan KBS De Lettertuin.
Op maandag 2 oktober ’17 heeft Bente Bekker (VVD, primair onderwijs) een werkbezoek gebracht aan de Lettertuin in Almere. Bente werd welkom geheten door Koen Oosterbaan (CvB) en Christa Kniest (directeur). Namens de gemeente waren aanwezig Franc Weerwind (burgemeester) en Rene Peeters (wethouder). Aanleiding voor het werkbezoek is het feit dat Bente zich als nieuwe woordvoerder primair onderwijs door het werkveld laat bijpraten op tal van thema’s. Bij de Lettertuin heeft zij onder andere met SKOFV / ASG / gemeente Almere gesproken over werkdruk en kwaliteit van onderwijs. Ook heeft Bente samen met Christa een klassenbezoeken afgelegd. Zie het interview met Bente Becker hier.

(2017 07 10) Start project Lelystad Hoogbegaafd.
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Stichting SchOOL, SKO en SCPO Lelystad is het project ‘Lelystad Hoogbegaafd’ officieel van start gegaan. De drie onderwijsstichtingen hebben het initiatief genomen om gezamenlijk een passend onderwijsaanbod te ontwikkelen dat specifiek gericht is op de ontwikkeling van de voor het schoolsucces van hoogbegaafde leerlingen cruciale executieve vaardigheden. Dit betreft onder andere het ontwikkelen van leer- en werkstrategieën en leervaardigheden. Met ingang van het schooljaar 2017-2018 krijgt het project ‘Lelystad Hoogbegaafd’ vorm door middel van een speciaal onderwijsarrangement waaraan hoogbegaafde leerlingen gedurende een dag per week kunnen deelnemen. Dit arrangement is dus aanvullend op het reeds op veel scholen al aanwezige of in ontwikkeling zijnde plusaanbod. Door daarbij samen te werken willen de besturen synergie ontwikkelen en daarmee een extra kwaliteitsslag maken. Om een dekkend stedelijk netwerk te creëren vindt de uitvoering op drie locaties in de stad plaats. De doelgroep van de pilot bestaat uit de hoogbegaafde leerlingen van alle basisscholen in Lelystad, dus ook voor kinderen die niet behoren tot de drie onderwijsstichtingen.